Update: heden 2 augustus 2011 is in het bijzijn van zijn beste vrienden en familie een vroegtijdig eind gekomen aan het leven van Eltjo Toorn, na een dappere strijd tegen een uiteindelijk niet meer te overwinnen overmacht aan ontspoorde lichaamscellen.
Muziek was voor Eltjo een heel belangrijk deel van zijn leven. In de geluidsfragmenten op deze site, en video op de persoonlijke homepage van Eltjo leeft een deel van hem voort. Luister en kijk naar de fragmenten, en stuur positieve gedachten in de richting van Eltjo op zijn reis naar nieuwe dimensies.
Thony

 

Het jaar 2006 was goed voor de band. We hebben een aantal spetterende optredens gehad en we hebben muzikaal veel bereikt.

Maar bij het werken aan nieuw repertoire bleek ook dat de verschillen in inzicht over wat we nu echt willen groter waren gedacht.

Dit heeft er toe geleid dat een aantal leden zich heeft teruggetrokken, en de band per onmiddellijk is gestopt met alle activiteiten.

Alle leden zijn het er over eens dat het een mooie tijd was, dat we er veel van hebben opgestoken, en dat we iets hebben neergezet om met trots op terug te kijken.

Maar genoeg is genoeg. Rest ons om iedereen te bedanken die van de band een succes heeft gemaakt: publiek en organisatoren.

Deze website en de emailadressen op het domein binneas.nl blijven voorlopig actief. Individuele (ex)leden kunnen worden bereikt op voornaam <at> binneas.nl